Σχετικά με εμάς

Το "Support Family Business-SFaB" είναι ένα διετές έργο που αφορά στις οικογενειακές επιχειρήσεις, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA220-VET - Συμπράξεις συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Αριθμός Σύμβασης 2021-1-EL01-KA220-VET-000029673)

Στόχος του έργου είναι να παρέχει στους ιδιοκτήτες, τα μέλη, τα διοικητικά στελέχη και τους υπαλλήλους των οικογενειακών επιχειρήσεων τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση της ιδιοκτησίας τους, τη δημιουργία ενός πλάνου διαδοχής και την επίτευξη επαγγελματισμού εντός της εταιρείας.

Το έργο SFaB αποτελείται από7 εταίρους από 6 χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Γαλλία και Βέλγιο.