Εξέλιξη μιας οικογενειακής επιχείρησης: Μια στρατηγική μετάβαση προς την επαγγελματική διαχείριση

image002

Επωνυμία της οικογενειακή επιχείρηση 

Borges

Κλάδος δραστηριοποίησης και μέγεθος εταιρείας 

Βιομηχανία τροφίμων (ελαιόλαδο), 1100 εργαζόμενοι.

Ανάγκη/προβλήματα/πρόκληση που αντιμετωπίζεται 

Έλλειψη δεξιοτήτων 

Χώρα

Ισπανία 

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες  

Η Borges ιδρύθηκε το 1896, είναι επιτυχημένη για περισσότερο από έναν αιώνα και αντιπροσωπεύει μια κληρονομιά ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας. Με 14 παιδιά στην τρίτη γενιά, η οικογένεια Pont σκόπευε να περάσει απρόσκοπτα την επιχείρησή της στην επόμενη γενιά. Ωστόσο, αντιμετώπισαν ένα σημαντικό εμπόδιο όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχαν όλα τα παιδιά τους τα απαραίτητα προσόντα ή γενικότερα το ενδιαφέρον για τη διαχείριση της επιχείρησης. Συνειδητοποιώντας λοιπόν τη σημασία της ικανής ηγεσίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σημαντική απόφαση.

Παρόλο που οκτώ παιδιά ήταν έτοιμα να συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση, η έλλειψη ενός ξεκάθαρου ηγέτη ανάμεσά τους αποτελούσε πρόκληση. Η οικογένεια Pont γνώριζε ότι η διοίκηση μιας επιχείρησης απαιτούσε ειδική τεχνογνωσία, εμπειρία και στρατηγικό όραμα. Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς στους κόλπους της οικογένειας, πήραν την τολμηρή απόφαση να απολύσουν τους οκτώ διαδόχους και να αναζητήσουν μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση.

Για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας, η οικογένεια Pont αποφάσισε να διαχωρίσει τις αρμοδιότητες ιδιοκτησίας και διαχείρισης. Αναγνώρισαν την ανάγκη προσέλκυσης επαγγελματικής τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική διαχείριση της εταιρείας. Έτσι, διόρισαν τον David Prats ως διευθύνοντα σύμβουλο και ως πρόεδρο, ο οποίος μπορούσε να αξιοποιήσει το αποδεδειγμένο παρελθόν του και την εκτεταμένη εμπειρία του στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων. Ο διορισμός του David Prats αποτέλεσε καθοριστική στιγμή στην ιστορία της επιχείρησης της οικογένειας Borges, καθώς δεσμεύτηκε για τον επαγγελματισμό και τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. 

Η οικογένεια Pont επιθυμούσε την επαγγελματική διαχείριση, αλλά αναγνώριζε επίσης τη σημασία της διατήρησης της οικογενειακής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Σε μια ισορροπημένη προσέγγιση, διορίστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο μέλη που αντιπροσώπευαν και τα τέσσερα γενεαλογικά κλαδιά της τέταρτης γενιάς. Η απόφαση αυτή επέτρεψε στην οικογένεια να διατηρήσει την αίσθηση της συνέχειας και της σύνδεσης με την κληρονομιά, επωφελούμενη παράλληλα από τις νέες προοπτικές και ιδέες της νεότερης γενιάς.

Η μετάβαση στην επαγγελματική διαχείριση υπό την ηγεσία του David Prats έχει αποφέρει πολλά οφέλη στην οικογενειακή επιχείρηση Borges. Η εταιρεία επωφελείται πλέον από μια σαφή στρατηγική κατεύθυνση, βελτιωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αυξημένη προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες δυναμικές της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τέταρτης γενιάς στο διοικητικό συμβούλιο, η οικογένεια Pont διασφαλίζει ότι οι βασικές αξίες και το μακροπρόθεσμο όραμα της οικογένειας παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης της εταιρείας.

Η ιστορία της Borges είναι ένα εμπνευσμένο παράδειγμα του πώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της διαδοχής και να αγκαλιάσουν την αλλαγή για να εξασφαλίσουν ένα λαμπρό μέλλον.