Τα ιδιωτικά ιδρύματα ως θερμοκοιτίδα για τους διαδόχους των οικογενειακών επιχειρήσεων

10

Επωνυμία της οικογενειακή επιχείρηση 

Sea Invest 

Κλάδος δραστηριοποίησης και μέγεθος εταιρείας 

Διεθνής φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, 5.500 εργαζόμενοι

Ανάγκη/προβλήματα/πρόκληση που αντιμετωπίζεται 

Διαδοχή 

Χώρα

Βέλγιο

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες  

Η Sea Invest είναι μια εξέχουσα εταιρεία ναυτιλίας και εφοδιαστικής αλυσίδας που κατέχει σημαντική θέση στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο της οικογένειας van de Vyvere. Με έδρα το Βέλγιο, η Sea Invest έχει πλούσια ιστορία που χρονολογείται από την ίδρυσή της τη δεκαετία του 1950. Ειδικεύεται στην παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών που σχετίζονται με τα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών εργασιών, της αποθήκευσης και των λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εταιρεία έχει ισχυρή παγκόσμια παρουσία, με δραστηριότητες σε διάφορα στρατηγικά λιμάνια παγκοσμίως, διευκολύνοντας την αποτελεσματική διαχείριση και μεταφορά εμπορευμάτων. Με δέσμευση στην αριστεία και έμφαση στη βιωσιμότητα, η Sea Invest διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο και συνεχίζει να αποτελεί βασικό παράγοντα της μακρόχρονης ναυτιλιακής παράδοσης της οικογένειας van de Vyvere. 

Ο Philippe van de Vyvere, σημερινός διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής επιχείρησης, αποφάσισε να ανοίξει το δρόμο για τη διαδοχή του με μια λιγότερο συνηθισμένη μέθοδο, δηλαδή με τη δημιουργία του Ιδρύματος Petros.Το Ίδρυμα Petros θα λειτουργεί ως καταπιστευματικό ταμείο που θα ρυθμίζει τη διαδοχή και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή μεταβίβαση της εξουσίας στην επόμενη γενιά. Ο γιος του Philippe, Pierre van de Vyvere, θα πρέπει να περάσει από διαδοχικά στάδια εκπαίδευσης και σπουδών προτού μπορέσει να αποκτήσει μόνιμη θέση στην εταιρεία. 

Ξεκινώντας από την ηλικία των 12 ετών, ο νεαρός Pierre θα έχει την ευκαιρία να περνά κάθε χρόνο ένα μήνα από τις διακοπές του για να γνωρίσει την εταιρεία. Αυτή η πρακτική άσκηση μερικής απασχόλησης θα του επιτρέψει να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας από πολύ νεαρή ηλικία. Σε ηλικία 16 ετών μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Sea Invest και σε ηλικία 18 ετών μπορεί να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του, και το αργότερο στην ηλικία των 23 ετών, ο Pierre θα μπορεί να εργαστεί με πλήρη απασχόληση στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε στον όμιλο Sea Invest είτε σε μια αδελφή εταιρεία ακινήτων.