Online Course Platform

Масовият отворен онлайн курс на SFAB (MOOC) отговаря на нуждите на целевата група и има за цел да предостави на собствениците, членовете, мениджърите и служителите на семейни фирми знанията, уменията и компетенциите, необходими за управление на собствеността и растежа, както и за планиране на приемствеността и професионализацията в компанията.Ядрото на образователната програма се състои от пет модула, изградени въз основа на внимателно разработени цели на обучението и след задълбочен анализ от страна на партньорите на съществуващите особености, с които се сблъсква семейният бизнес. Петте модула са насочени към следните теми:

  1. СЕМЕЕН БИЗНЕС И ОСОБЕНОСТИ
  2.  УСПЕХ
  3. РОЛЯТА НА ЖЕНАТА В СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС
  4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС
  5. И СТРАТЕГИЯ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС

Масовият отворен онлайн курс на SFaB отговаря на тези предизвикателства, като предоставя научни знания, методологически инструменти и приложни добри практики за обучение на семейните и несемейните членове на бизнеса и по този начин оптимизира резултатите от дейността на бизнеса.

Не на последно място, Масовият отворен онлайн курс се предоставя безплатно, чрез виртуалната среда за обучение (VLE) на SFaB.