Multiplier Events

Взаимните партньорства са ключът към успешното сътрудничество за промяна на общността. Събитията за разпространение на резултатите ще представят целите, задачите и резултатите от проекта. Участниците ще бъдат поканени да се включат в разговора за семейния бизнес, неговите уникални характеристики и нужди. Това е акт на разпространяване на знания относно семейния бизнес и неговата роля в икономиката на ЕС.

SFaB, Reus, Multiplier Event, 20 May 2022

SFaB, Vratsa, Multiplier Event, 29 July 2022

SFaB, Vienna, Multiplier Event, 28 June 2022

SFaB, Lyon, Multiplier Event, 6&12 July 2022

SFaB, Chios, Multiplier Event, 12 May 2022

SFaB, Brussels, Multiplier Event, 30 August 2022

SFaB, Athens, Multiplier Event, 31 August 2022