Multiplier Events

Взаимните партньорства са ключът към успешното сътрудничество за промяна на общността. Събитията за разпространение на резултатите ще представят целите, задачите и резултатите от проекта. Участниците ще бъдат поканени да се включат в разговора за семейния бизнес, неговите уникални характеристики и нужди. Това е акт на разпространяване на знания относно семейния бизнес и неговата роля в икономиката на ЕС.