Проект SFaB

"Подкрепа за семейния бизнес-SFaB" е двугодишен проект за семейния бизнес, съфинансиран от Европейския съюз по програма ERASMUS+ KA220-VET - Партньорства за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение (номер на споразумението 2021-1-EL01-KA220-VET-000029673).

home-1
home-2

За нас

Проектът има за цел да предостави на собствениците, членовете, мениджърите и служителите на семейни фирми знанията, уменията и компетенциите, необходими за управление на собствеността и развитието, както и за планиране на приемствеността и професионализацията в компанията.

Проектът SFaB обединява 7 партньори от 6 държави: Гърция, Испания, България, Австрия, Франция и Белгия.

Цели

Проектът SFaB има за цел да запълни липсата на информация за това какво знаят собствениците, членовете, мениджърите и служителите на семейния бизнес за своето предприятие и неговите особености, които го отличават от другите видове бизнес.

home-3
open call SFaB MOOC

Open Call for learners

p1
mouvement 250 150
p6
p3
p5
p7
p4