Наръчник

Наръчникът SFAB се основава конкретно на икономическите нужди и факти в ЕС и отговаря на нуждите на целевата група. Наръчникът SFAB се основава на анализ на нуждите, извършен от партньорите по проекта, и отговаря на основните пропуски в теорията по отношение на семейния бизнес. Тези пропуски са идентифицирани и в литературата, но в резултат на това се предоставя по-практическо ръководство, което обобщава най-значимите успешни примери за семеен бизнес в Европа, добри практики и основни насоки.

Наръчникът SFAB разработва нов, иновативен продукт, който обобщава най-важните примери за успешни семейни предприятия в Европа и предоставя на потребителя практическа информация относно специалните нужди и характеристики, които имат семейните фирми.