Μια μεγάλη οικογένεια με εντυπωσιακή στρατηγική οικογενειακών επιχειρήσεων και ισχυρές παραδόσεις

image004

Επωνυμία της οικογενειακή επιχείρηση 

Grup Raventós-Codorníu 

Κλάδος δραστηριοποίησης και μέγεθος εταιρείας 

Οινοποιείο (παραγωγός κάβας), 800 εργαζόμενοι

Ανάγκη/προβλήματα/πρόκληση που αντιμετωπίζεται 

Οικογενειακοί μηχανισμοί διακυβέρνησης- Στρατηγική οικογενειακής επιχείρησης - σχεδιασμός και εφαρμογή 

Χώρα

Ισπανία 

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες  

Η οικοδόμηση μιας οικογενειακής επιχείρησης που εκτείνεται σε πολλές γενιές είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα. Μια τέτοια κληρονομιά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ισχυρή δέσμευση για να διασφαλιστεί ότι οι αξίες, οι παραδόσεις και η ευημερία της οικογένειας θα διατηρηθούν για τα επόμενα χρόνια. Το στρατηγικό οικογενειακό και επιχειρηματικό σχέδιο που έχει αναπτύξει η οικογένεια Raventós αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής της για τη διατήρηση αρμονικών σχέσεων, τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Με 18 γενιές και 618 απογόνους που κατανέμονται σε πέντε γενεαλογικά κλαδιά, το οικογενειακό πρωτόκολλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση των επιχειρηματικών προσπαθειών της οικογένειας και στην καλλιέργεια της επόμενης γενιάς.

Το 1999, ο Mar Raventós, τότε πρόεδρος της οικογένειας, πρότεινε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικογενειακού πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο αυτό θα χρησίμευε ως οδηγός που περιλαμβάνει νομικές πτυχές, υποχρεώσεις, λύσεις για μελλοντικές συγκρούσεις, κώδικες συμπεριφοράς και άλλα σημαντικά σημεία για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της οικογενειακής επιχείρησης. Με την επισημοποίηση αυτών των αρχών, η οικογένεια διασφαλίζει τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την ενότητα σε όλους τους τομείς.

Το οικογενειακό πρωτόκολλο Raventós αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών επιλογών και των ατομικών φιλοδοξιών και δίνει σε κάθε μέλος της οικογένειας την ελευθερία να αποφασίσει αν θα αφοσιωθεί στην οικογενειακή επιχείρηση ή θα ακολουθήσει τη δική του επαγγελματική πορεία. Η προσέγγιση αυτή σέβεται τα μοναδικά ταλέντα, τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες κάθε ατόμου και διασφαλίζει ότι όσοι εντάσσονται στην εταιρεία είναι πραγματικά αφοσιωμένοι και έχουν κίνητρο να συμβάλουν στην επιτυχία της.

Το οικογενειακό πρωτόκολλο τονίζει τη σημασία της αξιοκρατίας και της ένταξης εξωτερικής τεχνογνωσίας. Για τη διατήρηση υψηλών προτύπων και την προσλήψη των πιο καταρτισμένων επαγγελματιών, το πρωτόκολλο απαιτεί κάθε θέση στην εταιρεία να περνάει από αυστηρή διαδικασία επιλογής που διαχειρίζεται ένας ανεξάρτητος "κυνηγός ταλέντων" εκτός της εταιρείας. Η προσέγγιση αυτή προάγει τον δίκαιο ανταγωνισμό και διασφαλίζει ότι οι καταλληλότεροι ενδιαφερόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά, ανεξάρτητα από τους οικογενειακούς δεσμούς τους.

Για να εξασφαλιστεί η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας και η ευημερία των μελών της οικογένειας που εργάζονται στην εταιρεία, το οικογενειακό πρωτόκολλο της Raventós προβλέπει ένα σύστημα τακτικών αξιολογήσεων. Τα μέλη της οικογένειας που εργάζονται στην εταιρεία υποβάλλονται σε αξιολόγηση κάθε δύο χρόνια για να διαπιστωθεί η ικανοποίηση από την εργασία τους και να εντοπιστούν πιθανά πεδία για βελτίωση. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης επιτρέπει τόσο στην οικογένεια όσο και στην εταιρεία να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και να βελτιστοποιούν τα ταλέντα και τα περιουσιακά στοιχεία των μελών της οικογένειας.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά μοναδικές προκλήσεις λόγω του περίπλοκου συνδυασμού οικογενειακών και επαγγελματικών σχέσεων. Το οικογενειακό πρωτόκολλο της Raventós αντιμετωπίζει αυτή την πολυπλοκότητα παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με την επίλυση συγκρούσεων και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Με τον καθορισμό ενός καθαρού σχεδίου λήψης αποφάσεων και τη διασφάλιση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, το πρωτόκολλο συμβάλλει στη διατήρηση της αρμονίας εντός της οικογένειας και της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχείρησης σε όλες τις γενιές.