Εξωτερικοί Σύμβουλοι

Η εξωτερική ομάδα συμβούλων (EGA) παρέχει στους εταίρους του έργου γνώσεις, συμβουλές και υποστήριξη και παρέχει σημαντική ανατροφοδότηση στην κοινοπραξία σχετικά με τα δημόσια παραδοτέα, δηλαδή το MOOC και την εργαλειοθήκη. Η συμβολή της στο έργο διασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά τα τελικά δημόσια παραδοτέα, από άποψη ποιότητας.