Външни съветници

Външната група от съветници (EGA) предоставя на партньорите по проекта информация, съвети и подкрепа и дава важна обратна връзка на консорциума относно публичните резултати, а именно MOOC и инструментариума. Нейният принос към проекта гарантира най-добрите възможни резултати по отношение на крайните публични резултати от гледна точка на качеството.