Η επιτυχημένη ιστορία μιας οικογενειακής επιχείρησης πρωτοπόρου στον τομέα της

image013

Επωνυμία της οικογενειακή επιχείρηση 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. 

Κλάδος δραστηριοποίησης και μέγεθος εταιρείας 

Βιομηχανία πετρελαίου, φυσικού αερίου και ενέργειας / 3.000 μόνιμοι εργαζόμενοι

Ανάγκη/προβλήματα/πρόκληση που αντιμετωπίζεται 

Εταιρική διακυβέρνηση σε οικογενειακές επιχειρήσεις και διαδοχή /διεθνοποίηση/ ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Χώρα

Ελλάδα

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες  

Η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ με έδρα την Ελλάδα κατέχει ηγετικό ρόλο στη διύλιση αργού πετρελαίου και εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδρύθηκε το 1970, από τον Βαρδή Βαρδινογιάννη και τον Γεώργιο Παράσχο Αλεξανδρίδη. Από το 1972, ο Βαρδής Γ. Βαρδινογιάννης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ ο γιος του, Γιάννης Βαρδινογιάννης, ηγείται της εταιρείας στο πλευρό του ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Η εταιρεία έχει ακολουθήσει μια πορεία συνεχούς εξέλιξης και επιτυχίας, παρά τα εμπόδια (κρίσεις του 2008 και 2015). Ο Όμιλος εξάγει σε περισσότερες από 75 χώρες, διαθέτει 92 εταιρείες και απασχολεί 3.000 εργαζόμενους και υποκαταστήματα σε 8 διαφορετικές χώρες. Το Διυλιστήριο του Ομίλου είναι το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα στην Ελλάδα και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη.

Η ιστορία της επιτυχίας αυτής της οικογενειακής επιχείρησης, χρονολογείται από την πρώτη εταιρεία του Ομίλου Βαρδινογιάννη, τη ΣΕΚΑ, που ιδρύθηκε το 1963, στο νησί της Κρήτης, μέσω της κοινοπραξίας της οικογένειας Βαρδινογιάννη με την Mobil Corporation και τον Αριστοτέλη Ωνάση, λειτουργώντας ένα ναυτικό πρατήριο καυσίμων. Ακολούθησε η ίδρυση μονάδας παραγωγής πετρελαίου, η οποία εξελίχθηκε στα σημερινά διυλιστήρια της εταιρίας στην Κόρινθο. Η συνέχεια του Ομίλου διασφαλίστηκε μέσω μιας "αναίμακτης" αλυσίδας διαδοχής μεταξύ των μελών της οικογένειας. Τα μέλη της πολυμελούς οικογένειας Βαρδινογιάννη έχουν αναπτύξει μια αρμονική σχέση που αποτελεί κλειδί για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης εξασφάλισε μια αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση διαδοχής, παραδίδοντας ουσιαστικά τη "σκυτάλη" της συνέχειας στο γιο του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (2022), ο κύριος μέτοχος της Motor Oil Hellas είναι κατά 40,93% η Petroventure Holdings Limited, που ανήκει στην οικογένεια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων κατέχει ο ίδιος ο Γιάννης. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί οι ανάλογες διασφαλίσεις, αλλά παρόλα αυτά, στη Δήλωση υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετους ελέγχους και ισορροπίες που θα διασφαλίζουν τη συνέχιση της διακυβέρνησης της εταιρείας, μέσω της προετοιμασίας ενός λεπτομερούς πλαισίου για την πλήρωση των θέσεων και τη διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βέβαια, η επιτυχία της εταιρείας επεκτείνεται και σε άλλες πτυχές της επιχειρηματικότητας, όπως η διεθνοποίηση, η εξωστρέφεια και ο συνεχής εκσυγχρονισμός μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στα σημερινά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Για παράδειγμα, η Motor Oil έχει επιβάλει διάφορους όρους και μέτρα ασφαλείας στο διυλιστήριο ως "ομπρέλα προστασίας" για το εργατικό δυναμικό. Η απουσία απεργιακών κινητοποιήσεων κατά τη διάρκεια της ζωής της εταιρείας υποδηλώνει την ικανοποίηση των εργαζομένων της, για τους οποίους η εταιρεία έχει θεσπίσει σχέδια συνταξιοδοτικών παροχών, ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Επιπλέον, έχει κατασκευάσει μονάδα υδρογονοπυρόλυσης που επιτρέπει την παραγωγή καθαρών καυσίμων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.