Успешната история на пионер в семейния бизнес в своя сектор

image013

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Петролна, газова и енергийна индустрия / 3000 постоянни работници

Адресирани нужда/проблеми/ предизвикателство 

Корпоративно управление в семейния бизнес и наследяване/интернационализация/интегриране на нови технологии

Държава

Гърция

Lien vers plus d’informations  

Базираната в Гърция компания Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. играе водеща роля в секторите на рафиниране на суров петрол и маркетинг на петролни продукти в Гърция, както и в по-големия източен средиземноморски регион. Основана е през 1970 г. от Вардис Вардиноянис и Георгиос Параскос Александридис. От 1972 г. Вардис Вардиноянис е президент и управляващ директор, а синът му, Гианис Вардоянис, ръководи компанията от страна на баща си като вицепрезидент и главен изпълнителен директор. Компанията следва път на постоянна еволюция и успех въпреки препятствията (като кризите от 2008 г. и 2015 г.), Групата изнася в над 75 страни, има 92 отделни компании и наема 3000 служители. Освен това има клонове в 8 различни страни. Рафинерията на групата е най-големият чисто частен индустриален комплекс в Гърция и се счита за една от най-модерните рафинерии в Европа!

Историята на успеха на семейния бизнес датира от първата компания на Vardinogiannis Group, SEKA, основана през 1963 г. на остров Крит чрез съвместното предприятие на семейство Вардиноянис с Mobil Corporation и Аристотел Онасис- управляваща станция за зареждане с гориво за кораби. Следва създаването на звено за производство на петрол, което се превръща в настоящите рафинерии на Motor Oil Hellas в Коринт. Прогресът на групата е осигурен чрез безпроблемно наследяване между членовете на голямото семейството, които са изградили хармонична връзка, ключова за семейния бизнес. Вардис Вардиноянис осигурява надеждно и ефективно решение за наследяване, по същество чрез предаване на "щафетата" на приемствеността на своя син Янис Вардиноянис. Всъщност, според Декларацията за корпоративно управление (2022 г.), основният акционер на Motor Oil Hellas е 40,93% Petroventure Holdings Limited, принадлежащ на семейството, докато повечето от гласовете се държат от самия Янис. В Декларацията има разпоредба за допълнителни проверки и поддръжане на равновесие, за да се гарантира продължаване на управлението на компанията, чрез изготвяне на подробна план за заемане на длъжности и приемственост на членовете на Съвета на директорите.

Компанията има успех и в други аспекти на предприемачеството, като интернационализация, екстровертност и непрекъсната модернизация чрез интегриране на иновативни технологии, отговарящи на настоящите социални, икономически и екологични стандарти. Например Мотор Ойл въвежда няколко условия и мерки за безопасност в рафинерията като "чадър на защита" на работната сила. Липсата на каквито и да е стачни действия през целия живот на компанията показва удовлетворението на служителите, за които компанията е въвела планове за пенсионни обезщетения, застраховка живот и болнични грижи. Освен това е изградила инсталация за хидрокрекинг, която позволява производството на чисти горива в съответствие с директивите на ЕС.