Значението на плана за наследяване за предаване на семеен бизнес на бъдещите поколения

image005

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Grupo Antolín 

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Мултинационална компания, която проектира и произвежда компоненти и модули за автомобилни интериори: тавани, врати, осветление и инструментални табла, 28 000 служители

Адресирани нужда/проблеми/ предизвикателство 

План за наследяване 

Държава

Белгия

Lien vers plus d’informations  

Планирането на наследяването на бизнеса играе решаваща роля за осигуряване на плавен преход на семейния бизнес от едно поколение към следващо. Това включва вземане на стратегически решения, внимателно обмисляне на семейната динамика и професионализиране на управленските практики.

Grupo Antolín, семеен бизнес в индустрията за автомобилни интериори, е отличен пример за това как добре изпълненото планиране на наследяването може да гарантира дълголетието и успеха на бизнеса. Те присъстват в 26 страни и имат 28 000 служители. Когато през 2015 г. и собственикът се пенсионира, фирмата е добре подготвена да се изправи пред предизвикателството.

Пътуването на Grupo Antolín започва с малка механична работилница в Бургос, Испания, основана от Авелино Антолин Лопез и неговите синове Авелино и Хосе. Предприемаческият дух на двамата братя води до изобретяването на гумено-металната сферична става, която в крайна сметка проправи пътя за растежа и разширяването на групата. С разрастването на семейния бизнес обаче става наложително да се планира плавен преход на ръководството, за да се гарантира продължаващият успех на компанията.

Grupo Antolín признава необходимостта от професионализиране на управлението на компанията и предприема специфични стъпки, за да осигури успешна приемственост. За тях е важно да включат всички членове на семейството в разработването на протокол за наследяване, като по този начин насърчават уважението и ангажираността на всички участващи страни. Участието на външни професионалисти на ключови позиции, като например главен изпълнителен директор, гарантира, че ежедневните операции се управляват компетентно и прекъсванията са сведени до минимум по време на прехода.

Добре разработеният план за наследяване не само взема предвид техническите аспекти на прехода на ръководството, но също така запазва ценностите на семейството и уникалната култура на компанията. Grupo Antolín разбира, че поддържането на приемственост и идентичност е от решаващо значение. Назначаването на членове на семейството на ключови ръководни позиции, като например президент и вицепрезидент, гарантира, че визията и ценностите на семейството остават в основата на бизнеса.

Успешното предаване на семеен бизнес от едно поколение на следващо изисква внимателно управление на семейната динамика. Grupo Antolín подчертава значението на уважението, откритата комуникация и споделения ангажимент за изпълнение на плана за наследяване. Чрез включването на всички членове на семейството и търсенето на консенсус, конфликтите се тушират и се насърчава хармоничен преход, отчитайки интересите на всички.

Една от основните цели на плана за наследяване е да осигури непрекъснатост на бизнеса и да сведе до минимум прекъсването на ежедневните операции. Подходът на Grupo Antolín за разделяне на лидерската роля на семейството от ежедневните управленски задачи позволява на компанията да поддържа стабилност и да се съсредоточи върху основните си дейности. По този начин има възможност да се адаптира към пазарните промени и да продължи растежа.