Ролята на жените в наследяването и корпоративното управление

0

Име на доставчика / Семеен бизнес 

N.S

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Корабоплаване, туризъм и хотелиерство - около 30 служители

Адресирани нужда/проблеми/ предизвикателство 

Ролята на жените в наследяването и корпоративното управление

Държава

Гърция

Източник

Internal resources of M.E.I.E. Lab

Lien vers plus d’informations  

Три фирми принадлежат към бизнес групата на семейството. Хотелско звено, туристически бизнес, работещ в световен мащаб, и компания за корабни услуги. Двойката основатели са бивши служители в корабна компания, натрупали знания и опит за индустрията. По този начин преди 30 г. те създават компания, предоставяща висококачествени услуги на всички гръцки корабни компании, като изключителни представители за Гърция на най-известните доставчици на услуги в международната корабна индустрия. Освен това, имайки добри познания за туристическия сектор, създават и бизнес с цел предоставяне на туристически услуги и организиране на конференции и събития по целия свят. Имат и четиризвезден хотел близо до морето, на остров в Йонийско море. Собственици на фирмите са членове на семейството, а именно двамата родители и четирите им дъщери. Бизнесът е второто поколение на собственост и лидерство. Наследяването е от бащата и майката към дъщерите. Две от 4-те дъщери са активни в семейния бизнес. Съставът на Съвета на директорите на всяка компания е различен. И в трите има един от родителите, като ментор, а двете дъщери, които активно участват в семейния бизнес, заемат високи позиции в Бордовете на директорите на компаниите. Основателите и наследниците са на мнение, че процесът на наследяване, функцията на наследниците и тяхното самочувствие не са засегнати от социалните предразсъдъци срещу женския пол. Освен това родителите са много подкрепящи и възприемчиви към предаването на бизнеса. Майката насърчава повече дъщерите си. Резултат от процеса на приемственост е участието на наследничките в собствеността и управлението на бизнеса, което води до разграничаване на формалните механизми на управление. 2-рото поколение внася значителни промени в управлението на компанията – въвежда промени в консервативните структури, които не отговарят на времето, налице е ангажираност на жени на високи позиции. Жените, наследници като семейни изпълнителни директори, се отличават със своята упоритост и желание за работа, но преди всичко със своята отдаденост на бизнеса. Те признават комуникацията и работата в екип за най-важните елементи на успеха.Опциите за управление в бизнес групата включват отделно управление на всеки бизнес, за 3-те бизнеса и отделен дневен ред за мениджъра на всеки. Главните изпълнителни директори-наследници разработват собствени програми, които понякога са свързани, но в същото време обсъждат всичко заедно. Разграничаването на стратегията на 2рото поколение води до промени в бизнес портфолиото, не само поради предпочитания, но и поради различното време, в което се развива бизнеса. Гъвкавостта и знанията на новото поколение засилват интернационализацията на бизнеса, тъй като второто поколение развива стратегия за интернационализация. По отношение на влиянието на ролята на съпругата/майката на наследниците върху ръководните им задължения в компанията, те са на мнение, че задълженията им са повлияни положително, тъй като майчинството помага да се намери баланс на работното място.