260-годишна компания в Белгия

2

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Pollet SA 

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Биотехнологични продукти / 40 служители

Адресирани нужда/проблеми/ предизвикателство 

Интернационализация, Наследяване, Жените в семейния бизнес

Държава

Белгия

Източник

Lien vers plus d’informations  

Историята на Pollet SA датира от 1700 г. Началото на компанията е през 1763 г., но съществуват предположения дори за началото на 18 век. Фирмата е специализирана в четири сектора: производство на сол, сапун, масла и детергенти и диверсифицира дейността си и поощрява иновациите още от първите поколения на семейството. В продължение на сто години компанията се развива и разширява. Въпреки това, до края на 19-ти век, компанията е сериозно ощетена от комбинацията от западащ пазар, остаряло фирмено оборудване, неефективно наследяване и различни стратегически визии в рамките на семейството.

Наследяването помогна за спасяването на компанията, когато 25-годишният инженер Raphaël Pollet поема ръководството на компанията и по време на междувоенния период разширява дейността на компанията извън Белгия и Европа. След Втората световна война и поради трудностите, пред които е изправена компанията, е въведено външно управление. През следващите 30 години двата последователни външни изпълнителни директора осъществяват реформи, крайно необходими на компанията, като въвеждането на нова търговска стратегия, преместването и модернизацията на производствения завод и създаването на нова линия ензимни продукти. 

Около 150 различни артикула съставляват текущата линия почистващи стоки на Pollet SA. Ежедневно продуктите на Pollet се използват за почистване на около 4 милиона квадратни метра подове в супермаркети, спортни зали и гари. Много от продуктите на компанията се разпространяват от компании, които създават магазин като едно гише за хигиена. Компанията също така доставя директно на няколко големи клиенти, включително Auchan, Carrefour и Белгийската железопътна компания. 

Що се отнася до собствеността, компанията се управлява предимно от членове на семейството. Явно предпочитание на семейството е управлението на предприятията да остане в семейството. Семейството доказа, че може да работи и с външни лица, както се вижда от въвеждането на двама външни изпълнителни директори в следвоенния период.  

Приемствеността и наследяването от едно поколение на друго е ключова цел на Pollet SA. В днешно време по-младото поколение е или твърде младо, или не е много заинтересовано да поеме управлението на компанията. Ръководството на компанията обаче поддържа ангажимента в крайна сметка да предаде щафетата на следващото поколение. Освен това, дългосрочното стратегическо мислене и предпазливостта са почитани ценности за ръководството на компанията.