Семейният бизнес винаги мисли за бъдещето и приемствеността

image006

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Grupo Aza 

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Третичен сектор, работещ в 5 основни направлеия: транспорт и логистика, паркинг, яхтинг и недвижими имоти. 350 служители.

Адресирани нужда/проблеми/ предизвикателство 

Корпоративно управление в семейния бизнес и механизми на семейно управление. 

Държава

Испания

Lien vers plus d’informations  

AZA Group е семейно предприятие, което работи във Валенсия повече от век, в момента с четвърто поколение. Компанията е специализирана в третичния сектор и работи в 5 основни бизнес направления: транспорт и логистика, паркинг, яхтинг и недвижими имоти. Групата непрекъснато се развива и постига положителни резултати. Тя генерира годишен приход от близо 40 милиона евро и осигурява работа на 400 души.

Алфонсо Заморано (3-то поколение), президент на групата, потвърждава, че една от основните причини за бизнес провала е липсата на способност, показана от някои мениджъри, да контролират ситуациите. Той признава грешката, която някои компании правят, като не разделят семейната и бизнес сферата и не установяват планиране на приемствеността. По отношение на този последен аспект, Zamorano Group има семеен протокол/устав, който регулира, точка по точка, взаимоотношенията между членовете на компанията и участието в борда на директорите. В тяхната компания членовете на семейството не се намесват в управлението на компанията, а контролират само имуществото.

Алфонсо Заморано заедно с двамата си сина, една дъщеря и двама членове извън семейството съставляват Борда на директорите. Той е и президент на групата, който се избира през високосна година. Тъй като са част от Съвета на директорите, нито един от членовете на семейството не представлява нито един от висшите ръководни органи, дори президентът на Групата. Съветът на директорите отговаря за стратегическото планиране на развитието на бизнеса. Те делегират изпълнението на стратегията на професионални мениджъри, които от своя страна се контролират от Съвета на директорите. Отговорността за изпълнението обаче е изцяло на мениджъра, който управлява всеки бизнес. Те оставят управлението на бизнеса в ръцете на професионалисти.

Групата AZA има семеен съвет и семейна конституция. Всички членове на семейството, съставляват семейния съвет. Ежемесечно се информират за развитието на компанията. Семейната конституция, ясно дефинира взаимоотношенията и поставя строги изисквания за членство в борда: висше образование (без посочване на специалността), MBA и три години опит извън компанията. Така например, преди 10 години, въпреки че дъщерята на Алфонсо има необходимото образование, не е допусната до борда, защото й липсва необходимата подготовка. Те също така смятат, че е много важно в борда на директорите да има членове извън семейството. В момента има 2 независими директора. Според Алфонсо ролята на независимия директор е фундаментална, тъй като значително смекчава властта на собственика. Фактът, че има външен за семейството професионалист, неутрализира влиянието на семейните връзки и налага професионализъм в Съвета.