Постигане на иновации и развитие, чрез възрастово разнообразие

Brantner Logo Grün

Име на доставчика / Семеен бизнес 

Brantner Gruppe 

Име на доставчика / Семеен бизнес 

250-5000, Управление на отпадъците

Адресирани нужда/проблеми/ предизвикателство 

Постигане на иновации и развитие, чрез възрастово разнообразие 

Държава

Австрия 

Източник

Management Gruppe | Brantner Gruppe 

Lien vers plus d’informations  

Историята на австрийската семейна компания Brantner със седалище в Кремс ан дер Донау (Кремс на Дунав), Долна Австрия започва през 1936 г., когато Валтер Брантнер старши (роден през 1910 г.) основава таксиметрова компания, а по-късно туристическа агенция и автобусна компания.

През 1960 г. синът му, Валтер Брантнер младши (роден през 1940 г.) се присъединява към семейния бизнес и започва с постоянни усилия да изгражда национална и международна транспортна компания. През 1976 г. Валтер Брантнер младши поема отговорността за отделите за изхвърляне на отпадъци и общински услуги. По това време се предлагат услуги на първите общини в Долна Австрия. От началото на 90-те години на миналия век, благодарение на ноу-хауто и вижданията на Валтер Брантнер младши, бизнес областите на транспорта и логистиката, както и извозването на отпадъци и общинските услуги непрекъснато се разширяват в Западна и Източна Европа като Германия, Люксембург, Словакия, Словения , Сърбия, Румъния и Чехия. През 2000 г. Бернд Брантнер, синът на Валтер Брантнер младши, се присъединява към компанията и стабилният растеж на компанията продължава, като Brantner Group се разширява в Турция.

Преди пет години Брантнер Груп става водеща в ориентираното към бъдещето управление на отпадъците с най-интелигентните 4-осни колички за пране, последвано от внедряването на обширни процеси на дигитализация. През следващите години компанията започва изграждането на Erdenreich, най-модерната австрийска фабрика за компост и почва в Krems-Gneixendorf, което е начален сигнал за разширяването на преработвателния завод за деметализация на шлака от изгаряне на отпадъци в Hohenruppersdorf. По това време Brantner Group се оттегли от германския пазар и продаде германските клонове, и се концентрира върху други проекти като създаването на отдел „Дигитални решения“ или концепцията за защита на видовете „Пчели близо до Брантнер“.

Днес групата се управлява от 3-то поколение на семейството. Бордът на директорите се състои от членове на семейството и професионалисти, които определят стратегическите насоки, подкрепени от семейния съвет. Валтер Брантнер е главен управляващ директор, а брат му Бернд е управляващ директор на клоновете Green /Зелено/ и Logistic Solutions /Логиситични решения/. Други членове на борда на директорите са професионалистите Мартин Шпицер, Петер Копенщайнер, Йозеф Шайдл и Щефан Толингер.

През последните 87 години три поколения членове на семейството са били мениджъри на Brantner Group. През това време донесе съществени иновации, но доведе и до определени конфликти между поколенията. Тези конфликти могат да бъдат решени чрез осъзнаването на ползите от обединяването на опит и иновации, без налагане на специфични разпоредби. Въпреки това, значително разширяване и иновации бяха възможни чрез създаването на механизъм за семейно управление, който включва семеен съвет и ангажимент за иновации и разширяване. На редовни срещи семейният съвет взема решения за стратегии за разширяване и внедряване на иновации.

Успехът се основава на отвореността на членовете на семейството към иновационни стратегии и нови бизнес сегменти, но следвайки разумна толерантност към риска; освен това чрез семейния съвет, който се състои от всички поколения, участващи в компанията, обединявайки традиции, опит и нови перспективи.